Hoe ongemerkt ook uw fabriek kan vastlopen

Op deze pagina vindt u een eenvoudig voorbeeld van hoe in een fabriek het onderhanden werk zich kan ophopen en een bepaald deel van de fabriek kan vastlopen zonder dat dat te voorspellen of anders te plannen was. Ook ziet u waarom gemakkelijk chaos ontstaat en continu overleg nodig is over de planning.

Zoals u begrijpt is het slechts een illustratie om een principe te laten zien dat dagelijks in fabrieken voorkomt en waardoor fabrieken moeite hebben hun levertijden te halen. PROPOS met Digital POLCA voorkomt dat deze situaties onstaan en dat uw fabriek vastloopt zoals in dit voorbeeld gebeurt.

Een voorbeeld

We kijken naar een fabriek met dezelfde samenstelling als het figuur op de vorige pagina met de afdelingen/werkcellen A t/m G. Orders starten altijd bij A en eindigen bij G. In dit voorbeeld gaan we 6 productieorders door de fabriek sturen. De eerste keer vinden er geen bijzonderheden plaats en lopen de orders zonder problemen door de fabriek (utopische situatie). De tweede keer gaan we zien hoe een kleine onvoorziene situatie grote negatieve gevolgen heeft voor het functioneren van de fabriek. We bekijken 10 productiestappen wat bijvoorbeeld overeenkomt met 10 productiedagen. Orders worden aangeduid met een ordernummer (1 t/m 6) en hun route door de fabriek wordt beschreven door de achtereenvolgende werkcellen met komma’s ertussen. De verschillende orders hebben – net zoals in de praktijk – verschillende leverdatums, verschillende routes en dus ook verschillende geplande startdatums.

Overige uitgangspunten bij dit voorbeeld zijn:
– Orders doen 1 productiestap (1 dag) over een werkcel
– Elke werkcel kan per stap maximaal 2 orders aan
– Terwijl deze 6 orders door de fabriek lopen komen er in werkelijkheid steeds nog nieuwe orders bij. Die tonen we niet in de simulatie.

De 6 productieorders zijn:
Order 1, leverdag: 9, Route: A, C, B, E, D, E, F, G
Order 2, leverdag: 11, Route: A, B, C, B, F, E, G
Order 3, leverdag: 7, Route: A, B, E, G
Order 4, leverdag: 10, Route: A, B, D, F, D, C, G
Order 5, leverdag: 10, Route: A, B, C, F, G
Order 6, leverdag: 9, Route: A, B, C, F, D, E, G

Deze orders worden gepland zodat een startdatum bekend is. Op de leverdag moet de order bij de klant zijn, dat betekent dat de order 1 dag daarvoor in de laatste cel G moet zijn. Dat levert de volgende lijst van startdatums op:

Order 1, startdag: 1 (want op dag 8 in G)
Order 2, startdag: 4
Order 3, startdag: 3
Order 4, startdag: 3
Order 5, startdag: 5
Order 6, startdag: 2

Simulatie 1: alles gaat zoals gepland

In volgende simulatie gaat alles goed, dat wil zeggen dat alle orders zonder zoals gepland (niet langzamer maar ook niet sneller) stap voor stap door de fabriek lopen. Die situatie doet zich in geen enkele fabriek voor. Wij zullen niet stap voor stap uitschrijven, u kunt zelf aan de routes en de startlijst zien hoe de orders door de fabriek lopen.

Stap 1 en 2
Stap 1: order 1 start bij A volgens startlijst (planning)
Stap 2: order 1 gaat naar C volgens routeplan, order 6 start bij A

Hoe ook uw fabriek ongemerkt kan vastlopen -

Stap 3 en 4

Hoe ook uw fabriek ongemerkt kan vastlopen -

Stap 5 en 6

Hoe ook uw fabriek ongemerkt kan vastlopen -

Stap 7 en 8

Hoe ook uw fabriek ongemerkt kan vastlopen -

Stap 9 en 10

Hoe ook uw fabriek ongemerkt kan vastlopen -

Na stap 10 loopt order 2 uit G en zijn alle productieorders zonder problemen en volgens planning verwerkt.

Simulatie 2: er gebeurt iets onverwachts en ... chaos ...

In de volgende simulatie doet zich één onverwachte situatie voor. Dat is namelijk dat tijdens stap 2 de werkcel C niet of sterk verminderd beschikbaar is. Dat kan komen door een machinestoring of door een zieke medewerker. Deze onvoorziene situatie zal er toe leiden dat bepaalde keuzes moeten worden gemaakt en dat uiteindelijk cel F compleet vastloopt. Bedenk dat er in werkelijkheid buiten deze 6 orders steeds nieuwe orders in de fabriek komen en zie hoe één onverwachte situatie voor een chaos in de fabriek gaat zorgen met overal onderhanden werk, brandjes blussen en lange en onbetrouwbare levertijden.

Stap 1 en 2
Stap 1: order 1 start bij A volgens startlijst (planning)
Stap 2: order 1 gaat naar C volgens routeplan, order 6 start bij A

Hoe ook uw fabriek ongemerkt kan vastlopen -

In stap 2 treedt echter een onverwachte situatie op bij werkcel C. Daardoor kan order 1 daar op dit moment niet worden afgehandeld. Order 1 zal in stap 3 op deze cel worden afgehandeld.

Stap 3 en 4

Hoe ook uw fabriek ongemerkt kan vastlopen -

In stap 3 zijn order 3 en 4 bij werkcel A aangekomen. Order 1 wordt afgehandeld door werkcel C.

In stap 4 gaat het al mis. Order 1, 3 en 4 komen namelijk tegelijk in B aan terwijl B maar 2 orders kan verwerken. Er wordt overlegd in de fabriek en besloten wordt om order 4 even te laten wachten. Order 1 had namelijk al vertraging opgelopen dus die laten we niet nog meer vertraging oplopen. Order 3 heeft een korte levertijd dus die moet door.

Stap 5 en 6

Hoe ook uw fabriek ongemerkt kan vastlopen -

Stap 5 verloopt rustig. In stap 6 treedt er een volgend probleem op. Er komen 3 orders in D terwijl D maar twee orders kan verwerken. De mensen in de fabriek moeten bij elkaar komen om te bespreken hoe dit op te lossen. De levertijd van order 1 komt snel dichterbij. Order 4 moet nog heel wat stappen doorlopen en die levertijd ligt het verst weg. Order 6 moet over 2 stappen in G zijn om de levertijd te halen. Dus wordt besloten om order 1 en 6 te verwerken en order 4 te laten wachten.

Stap 7 en 8

Hoe ook uw fabriek ongemerkt kan vastlopen -

In stap 7 lijkt alles weer onder controle. Maar dan ineens in stap 8 komen er 4 orders tegelijk in werkcel F. Paniek! Order 1 moet door want die moet na deze stap worden geleverd en hij moet nog langs G. Dus die komt te laat bij de klant. Order 5 loopt nog op schema maar moet hierna wel naar G om op tijd bij de klant te komen. Order 2 moet op dag 10 worden geleverd maar die moet nog langs E. Die gaat ook te laat komen. Order 4 moet eigenlijk hierna ook per se naar G om te worden geleverd want die is al veel te laat! Die moet nog naar D, C en dan pas naar G terwijl de afgesproken leverdag 9 was! Dat gaat ook nooit meer lukken. De chaos is compleet!

Stap 9 en 10

Hoe ook uw fabriek ongemerkt kan vastlopen -

Order 1 is op stap 10 bij de klant. Te laat.
Order 5 is op stap 10 bij de klant.
Order 2 zal op stap 12 bij de klant zijn. Te laat.
Order 4 zal op stap 13 bij de klant zijn. Te laat.

Conclusie

Door onverwachte situaties die onvermijdelijk in uw fabriek zullen optreden, verliest u het overzicht, bent u continu aan het overleggen en brandjes aan het blussen en overschrijdt u de levertijden,

PROPOS met Digital POLCA gaat u helpen deze problemen op te lossen.

Ontdek de mogelijkheden voor uw bedrijf

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden om uw productieprocessen te verbeteren met PROPOS? 

Hoe ook uw fabriek ongemerkt kan vastlopen -

Shop floor control
bij Drameco

Shop floor control bij Drameco

Shop floor control
bij Duits

Shop floor control bij Duits

Shop floor control bij Packo Inox

Shop floor control bij Packo Inox

Shop floor control
bij System Flex

Shop floor control bij System Flex

Shop floor control
bij Merrem

Shop floor control bij Merrem Kunststoffen

PROPOS met eigen ogen in actie zien?

Wij laten u graag zien wat de mogelijkheden voor uw bedrijf zijn. Vraag nu een demo aan!

Liever even bellen?

 (+31) (0) 850 479 865

Stel uw vraag

Bedankt!

Bedankt voor uw vraag! Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Wilt u in de tussentijd meer weten over PROPOS in de praktijk? Download hier onze praktijkcases.  

Welkom terug!

Vertelt u ons iets meer over uw bedrijf, wellicht kunnen wij u verder helpen.

Wij laten u graag zien wat de mogelijkheden van PROPOS voor uw bedrijf zijn. U kunt ook een demo aanvragen.

Liever even bellen?

 (+31) (0) 850 479 865

Heeft u een vraag over PROPOS of shop floor control?

Stel gerust uw vraag. Wij helpen u graag verder.