Privacybeleid

Privacystatement

PROPOS software is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Quick Respons Software B.V. handelend onder de naam PROPOS software Voltastraat 84
7006 RW Doetinchem
www.propos-software.nl info@propos-software.nl +31 08 50 47 98 65

Propos Software hecht veel waarde aan een goede omgang met persoonsgegevens van haar websitebezoekers, klanten en leveranciers. Propos Software verwerkt persoonsgegevens zorgvuldig, vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Wij informeren welke persoonsgegevens wij verwerken, in hoeverre en op welke manier.
Daarnaast moet er een gerechtvaardigde reden zijn om persoonsgegevens te verwerken. Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van u als betrokkene zoveel mogelijk beperkt.

Propos Software draagt er zorg voor dat persoonsgegevens voldoende worden beveiligd. Om verlies en onrechtmatige verwerkingen te voorkomen worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze zijn afgestemd op het risico van de verwerking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens of heeft u het idee dat gegevens niet goed beveiligd zijn neem dan contact met ons op via info@propos-software.nl

Lees de volledige privacyverklaring

Direct contact
close slider

QRM productieplanning

Support of een vraag?
Bel ons nu:
(+31) (0) 850 479 865

Of laat hier uw gegevens achter.

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.